​Tervetuloa Raision kaupungin Ympäristövahtiin! Tavoitteenamme on vähentää päästöjä 80% vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Ympäristövahti kokoaa yhteen tiedot kaupungin ilmasto- ja ympäristötyöstä ja ajantasaisesta päästötilanteesta. Täällä voit seurata ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutumista ja niiden vaikuttavuutta.

Tutustu Ympäristöohjelmaan Raision kaupungin sivuilla.

Uusimmat toimintapäivitykset


Kaavoituksen ja rakentamisen sopeutumistoimet

Hakinpellon asemakaavan tueksi teetetty hulevesi- ja tärinätarkastelu

17.6.2024

Hakinpellon asemakaava ja asemakaavanmuutoksen taustalle tehtiin hulevesi ja tärinätarkastelu. Hulevesitarkastelu ohjeistaa miten asemakaavatyössä tulisi huomioida hulevesien viivytykset asemakaavan suunnittelutyössä ja myöhemmin toteutusvaiheessa. Riittävät hulevesiviivytykset vähentävät sade- ja tulvavesien aiheuttamia haasteita alueella.

Koska Piuhanojan Itäpuolella kulkee rautatieyhteys Uuteenkaupunkiin, toteutettiin myös tärinätarkastelu. Tärinätarkastelussa arvioitiin alueen laajuutta, jolla tulee mitata tärinän voimakkuus, ja vaikutus rakentamiseen ennen rakentamiseen ryhtymistä. Tällä pyritään varmistamaan, että rakentaminen on alueelle sopivaa.

Viestintäkampanjat

Miljoona roskapussia -kampanja keväällä 2024

12.6.2024

Raision kaupunki osallistui Ylen Miljoona roskapussia -kampanjaan yhteisellä kampanjalla Naantalin kaupungin kanssa. Raisiolaiset keräsivät kampanjan aikana luonnosta 858 pussia roskia ja naantalilaiset 507 pussia. Kiitos molempien kaupunkien asukkaille työstä ympäristömme hyväksi!

Uusiutuvan energian mahdollisuuksista viestiminen

Aurinkosähköä taloyhtiöön -infotilaisuus 10.10.2023

12.6.2024

Valonia järjesti yhteistyössä Raision kaupungin ilmastohankkeen "Tulevaisuuden kestävä Raisio" kanssa Aurinkosähköä taloyhtiöön -infotilaisuuden Raision kaupungintalolla. Tilaisuus oli maksuton ja avoin kaikille.

Kestävyysaiheinen viestintä

Itämerihaasteen sitoumus 2024-2028

12.6.2024

Raision kaupunki on kaupunginhallituksen päätöksellä uusinut Itämerihaasteen sitoumuksensa kaudelle 2024-2028. Itämerihaasteen vastaanottamisella kaupunki sitoutuu edistämään Itämeren tilan parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä sitoumuskaudella.

Itämerihaasteeseen voi tutustua Itämerihaaste-verkoston sivuilla: Itamerihaaste.fi

Kaupunginhallituksen päätös ja Raision toimenpiteet Itämeren tilan parantamiseksi ovat luettavissa Dynasty-tietopalvelussa kaupungin sivuilla: Raision kaupunginhallituksen päätös Itämerihaasteen vastaanottamisesta