​Tervetuloa Raision kaupungin Ympäristövahtiin! Tavoitteenamme on vähentää päästöjä 80% vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Ympäristövahti kokoaa yhteen tiedot kaupungin ilmasto- ja ympäristötyöstä ja ajantasaisesta päästötilanteesta. Täällä voit seurata ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutumista ja niiden vaikuttavuutta.

Tutustu Ympäristöohjelmaan Raision kaupungin sivuilla.

Uusimmat toimintapäivitykset


Ruuan ympäristövaikutuksista viestiminen

Ruokahävikin vähentämiseen tähtäävä hanke

11.4.2024

Ruokapalvelut on mukana Wasteless Food Services in Finland -hankkeessa, jossa tavoitteena on löytää hyviä ratkaisuja ja käytänteitä, joilla ruokahävikin määrää voidaan laskea. Hankkeen toteutusaika on 1.12.2021- 30.11.2023. Konkreettisina toimenpiteinä on keskitytty eri hävikkijlajien mittauksiin ja sitä kautta saadun tiedon hyödyntämiseen ruokapalvelujen tuotannon ennakoinnissa ja suunnittelussa. Hankkeessa keskityttiin tarjoiluhävikkiin ja tarkasteltaviksi kohteiksi Raisiosta valikoituivat Vaisaaren koulu, Kaanaan koulu, Kaanaan  päiväkoti, sekä Raision lukio. Hankkeen aikana ja sen päätyttyä tarjoiluhävikin määrän seuraamista laajennettiin koskemaan kaikkia kouluja sekä useita varhaiskasvatuksen kohteita, tavoitteena optimoida valmistettavan ruoan määrä ja sitä kautta vaikuttaa talouteen. Toimintatapa jatkuu edelleen, vaikka hanke on päättynyt.

Lisätietoa hankkeesta: https://www.jamk.fi/fi/projekti/wasteless-food-services-in-finland

 

Viestintäkampanjat

Liikkujan viikko 2023

18.3.2024

Raisio osallistui syksyllä 2023 Liikkujan viikko -kampanjaan. Kampanjan aikana järjestettiin:

  • Rastikierros kaupunkilaisille
  • Info työsuhdepyöräedusta henkilöstölle ja alueen yrityksille sekä sähköpyörien kokeilua yhteistyössä Forsport Oy:n kanssa
  • Viestintää uusiin liityntäpyöräpysäköintipaikkoihin liittyen ja somenostoja työmatkapyöräilijöistä
  • Ohjevideo uusien pyörähuoltopisteiden käytöstä
  • Menoa muksuille -tapahtumiin kannustettiin saapumaan kävellen tai pyöräillen

Viestintäkampanjat

Itämeripäivä 31.8.2023

18.3.2024

Raision kaupungin ruokapalvelut osallistui Itämeripäivään 31.8.2023 tarjoamalla ruokaloissaan ja henkilöstöravintolassaan särkipihvejä.

Viestintäkampanjat

Tulevaisuuden kestävä Raisio -hankkeen some-julkaisut

18.3.2024

Tulevaisuuden kestävä Raisio -hankkeen puitteissa tuotettiin vuorovaikutteista sosiaalisen median viestintää, jonka avulla kerättiin palautetta kierrätysmahdollisuuksista, kyseltiin asukkaiden toiveita kirjaston lainattavien välineiden lisäämiseksi ja kannustettiin Sitran elämäntapatestin tekemiseen. Lisäksi muistutettiin kirjaston poistotekstiilikeräyspisteestä, ja vinkattiin mahdollisuudesta lainata energia-, vedenvirtaama- ja pintalämpömittarit kirjastosta.