​Tervetuloa Raision kaupungin Ympäristövahtiin! Tavoitteenamme on vähentää päästöjä 80% vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Ympäristövahti kokoaa yhteen tiedot kaupungin ilmasto- ja ympäristötyöstä ja ajantasaisesta päästötilanteesta. Täällä voit seurata ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutumista ja niiden vaikuttavuutta.

Tutustu Ympäristöohjelmaan Raision kaupungin sivuilla.

Uusimmat toimintapäivitykset


CO2-vapaa sähkö

CO2-vapaan sähkön käyttö

17.5.2024

Kaupunki käyttää vain CO2-vapaata sähköä. Tämänhetkinen sähkösopimus on voimassa vuoden 2025 loppuun asti.

Kestävät hankinnat

Raision museo Harkon modulaarinen näyttelyseinäkejärjestelmä

17.5.2024

Harkon näyttelyseinäkejärjestelmän hankinta tehtiin osana Varsinais-Suomen museoiden ilmastolupaushanketta. Seinäkejärjestelmän hankinnassa painotettiin järjestelmän modulaarisuutta ja muokattavuutta. Järjestelmän tuli olla helposti muokattavissa erilaisten näyttelyiden tarpeisiin. Tavoitteena oli vähentää materiaalien käyttöä. 

Varsinais-Suomen museoiden ilmastolupaushanke on 13 ammatillisen museon yhteishanke, jonka tavoitteena on kehittää museoiden toimintaa ekologisen kestävyyden näkökulmasta. Jokainen hankkeeseen osallistuva museo sitoutui toteuttamaan vuoden 2023 loppuun mennessä toimenpiteen, jolla on myönteinen ilmasto- tai ympäristövaikutus.

Kestävät hankinnat

Vesihuoltolaitosten hankintojen vastuullisuustavoitteet -hanke

16.5.2024

Raision Vesi Oy on viiden muun kunnallisen vesihuoltolaitoksen kanssa mukana AFRY Finland Oy:n Vesihuoltolaitosten hankintojen vastuullisuustavoitteet –hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on laatia kooste vesihuoltolaitosten hankintoja ohjaavasta lainsäädännöstä ja käytössä olevista vastuullisuuskriteereistä, sekä listata mahdollisia vastuullisuuskriteerejä ja ehdotuksia vastuullisuuden toteutumisen seurantaan. Hankkeen tuloksena syntyvä raportti on tavoitteena saada osaksi Motivan ja KEINO-osaamiskeskuksen kriteeripankkia. Hanke toteutetaan 1.5.-31.12.2024.

Hankeosaamisen kehittäminen

Tulevaisuuden kestävä Raisio -hanke

15.5.2024

Raision kaupunki toteutti Ympäristöministeriön rahoittaman Tulevaisuuden kestävä Raisio -hankkeen 1.12.2022 - 30.4.2023. Hankkeessa jatkettiin edeltävän ilmastohankkeen aikana aloitettua ilmastojohtamisen kehittämistä ja otettiin käyttöön Ympäristövahti. Kaupunkiorganisaation sisäisiä kiertotalouden käytäntöjä kehitettiin ja asukkaita osallistettiin ilmastotyöhön järjestämällä infotilaisuuksia, viestintäkampanjoita ja tapahtumia.

Tutustu hankkeeseen Raision kaupungin verkkosivuilla: Tulevaisuuden kestävä Raisio -hankkeen sivut