Mikä on Ympäristövahti?

Palvelun kuvaus

Ympäristövahti on seurantapalvelu, jossa kuka tahansa voi seurata kaupungin ympäristötyön etenemistä. Palvelussa voi seurata ajantasaista päästötilannetta ja tutustua toimenpiteisiin, joilla kaupunki pyrkii hillitsemään ilmastonmuutosta ja sopeutumaan sen vaikutuksiin. Mittarit kertovat kehityksestä tilastoihin ja lukuihin perustuen. Pitkän aikavälin tavoitteisiin ja ilmastotyön eri osakokonaisuuksiin voi tutustua tarkemmin Teemat-sivulla. 

Palvelun tiedot perustuvat kaupungin Ympäristöohjelmaan ja sitä tukeviin kaupungin muihin ohjelmiin ja niiden toteutukseen. Seurantatieto toimenpiteiden etenemisestä perustuu toimenpiteiden vastuutahojen päivittämiin tietoihin ja asiantuntija-arvioihin. Mittaritiedot taas perustuvat pääasiassa tilastotietoon, joiden lähteet on ilmoitettu kunkin mittarin yhteydessä. Osa mittaritiedoista perustuu kaupungin omaan tilastointiin ja tiedonkeruuseen. 

Miksi Ympäristövahti -palvelu on perustettu?

Ympäristövahdin tarkoituksena on koota yhteen ja tuoda näkyväksi kaupungin ilmastotyö ja mahdollistaa työn etenemisen seuranta ajantasaisesti. Palvelulla parannetaan päättäjien, asukkaiden ja sidosryhmien mahdollisuuksia seurata ja vaikuttaa kaupungin ympäristötyöhön. 

Verkkosivun lisäksi palveluun kuuluu sisäinen työkalu, johon toimenpiteiden vastuuhenkilöt päivittävät seurantatietoja. Sisäinen työkalu auttaa vastuuhenkilöitä ja -yksiköitä koordinoimaan omia toimenpiteitään ja helpottaa raportointia, ja siten tukee sitoutumista toimenpiteiden toteuttamiseen ja edistymisen säännölliseen raportointiin. 

Palvelusta vastaa Kaupunki

​Palvelun ylläpidosta ja kehittämisestä vastaa Ympäristönsuojelu sekä IT-palvelut.

Tekninen toteutus Forward Forever Oy 

Ympäristövahdin käyttöönotto on toteutettu Ympäristöministeriön rahoittamassa Tulevaisuuden kestävä Raisio –hankkeessa.

Ympäristövahtia täydennetään ja päivitetään jatkuvasti. Otamme mielellämme vastaan palautetta sivustosta. Palautetta ja kehitysideoita voit lähettää osoitteeseen kirjaamo@raisio.fi .

Usein kysytyt kysymykset


Toimenpiteiden etenemistietoja on tarkoitus päivittää noin X kuukauden välein. Kunkin toimenpiteen vastuuhenkilö voi kuitenkin päivittää tietoja myös useammin, aina kun toimenpiteessä otetaan olennainen edistysaskel. Mittareita päivitetään lähtökohtaisesti vuosittain, sillä valtaosa tilastotiedoista on saatavilla vuositasolla.