Teemat

Kaupungin Ympäristöohjelmassa on kuusi teemaa, joille kullekin on asetettu tavoitetilat ja määritelty toimenpiteitä, joilla ilmastotavoitteita edistetään. Teemat ja aihealueet, joiden alle toimenpiteet jakautuvat on esitelty tarkemmin tällä sivulla.