logo_theme

LiikenneTavoitteet ja toimenpiteet


1. Lisätään julkisen liikenteen houkuttelevuutta ja parannetaan kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä

2. Kaupunkikonserni muuttaa omaa liikkumistaan vähäpäästöisemmäksi

3. Kaupunki edistää vaihtoehtoisilla käyttövoimilla liikkuvien ajoneuvojen käyttömahdollisuuksia

4. Vahvistetaan kestävän liikkumisen viestintää ja ohjausta